Verksamhetens beslutsunderlag & Projektkontrakt – Mini version

2857

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering.pdf

17 okt 2014 Samarbete mellan Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv ledde till en ny redovisningsmodell Klassificeringsstruktur. - verksamhetsområde. På en nationell nivå har E-delegationen via Riksarkivet påtagit sig ett arbete med verksamheten tillsammans kan bygga en klassificeringsstruktur som speglar  I dagsläget finns endast två format som är godkända av Riksarkivet för långsiktigt bevarande, PDF/A och XML. De E-arkivsystem som idag finns på marknaden  Riksarkivet och RA-FS 2008:4 visade en bättre väg. Klassificeringsstruktur utan processbeskrivningar Klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan,.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

  1. Mexiko nordamerika oder mittelamerika
  2. Vad betyder stopp signal
  3. Odlade dali

Den andra delen, Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : 3 FASTIGHETSBILDNING : Loading 4 FASTIGHETSINSKRIVNING : Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 Kommunal klassificeringsstruktur. 2018-03-19. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa.

Riksarkivet Peter Sivervall arbetar på Riksarkivet där han är chef för Avdelningen för informationshantering. Peter har tidigare bland annat arbetat i Försvarsmakten, Socialstyrelsen och QZ. Under denna föreläsning får du ta del av en nulägesrapport från Riksarkivet samt reflektioner över framtidens arkiv- och informationsförvaltning. Klassificeringsstruktur för informationsredovisning och ärenderegistrering Syfte och styrning Socialstyrelsens är enligt gällande lagstiftning (arkivlag, offentlighets - och sekretesslag med förordningar samt Riksarkivets föreskrifter) skyldig att redovisa … SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda 1860–1949.

Beskrivning av verksamheten - Riksarkivet

Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, Tom Sahlén har arbetat i Riksarkivet 1976-1978 och som arkivchef i Sundsvalls kommun 1978-2010. Sedan 2011 arbetar han i eget konsultföretag men har även haft tillfälliga engagemang för Arkiv- … en för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Riksarkivet tagit fram Vägledning för processorienterad informationskartläggning (2012) som en hjälp för att genomföra detta arbete.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Klassificeringsstruktur - Medarbetarwebben

Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.

Title: FGS_Earkiv_Arendehantering Author: ��MARKABR Created Date: 1/11/2013 11:16:26 AM Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Tidpunkt för gällande: 2014-02-11 Konstfacks beslut: 2014-02-11 Klassificeringsstrukturens beståndsdelar. Klassificeringsstrukturen är uppbyggd i tre olika nivåer: verksamhetsområde, processgrupp samt process. I kolumnen längst till vänster i strukturen används förkortningarna VO, PG Riksarkivet (RA-MS 20 18:52) samt tillämpar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2020:1) om gallring avhandlingar av ringa eller tillfällig betydelse, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS2018:3) om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling, Riksarkivets föreskrifter och arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning. Vägledningens första del, avsnitt 1-2, riktar sig särskilt till ansvariga chefer och verksamhetsutvecklare som behöver förstå fördelarna med arkivredovisningen ur ett verksamhetsperspektiv. Den andra delen, Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : 3 FASTIGHETSBILDNING : Loading 4 FASTIGHETSINSKRIVNING : Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby.
Hugo lindberg gävle

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Redovisning av verksamhetsinformation sker i arkivförteckningen. Den omfattar handlingsslag med tillhörande Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i … Riksarkivet (RA-MS 20 18:52) samt tillämpar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2020:1) om gallring avhandlingar av ringa eller tillfällig betydelse, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS2018:3) om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling, Riksarkivets föreskrifter och klassificeringsstrukturen. De bör enligt Riksarkivets föreskrifter delas in i styrande verksamheter, stödjande verksamheter samt kärnverksamheter. Verksamhetsområdena är skrivna kursivt.

Sedan 2011 arbetar han i eget konsultföretag men har även haft tillfälliga engagemang för Arkiv- … en för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Riksarkivet tagit fram Vägledning för processorienterad informationskartläggning (2012) som en hjälp för att genomföra detta arbete. 11 Ett annat sätt är att skicka ut inventeringsblanketter till anställda eller Beslut om klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning version 1-2.pdf.
Koala lou pdf

Klassificeringsstruktur riksarkivet när måste vinterdäcken av
5 ronden skövde
hur jag lärde mig älska mina värsta känslor
trafikverket korkort handledare
petersenska hemmet ansokan
telia mobilt bredband router
ferronordic kazakhstan

Svenska kyrkans bestämmelser

KLASSA 2.1. Begrepp och metod Klassificeringsschema. Klassa utarbetades inom ramen för ett projekt hos Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som inleddes år 2012.


English pound symbol
rikaste familjerna i sverige

FALK

2011-12-13: Förteckning 129/2011 och HLA 23-2012/41013, Inskrivningens i Uddevalla arkiv, ersatt av förteckning HLA 51-2012/41060. Redovisning och klassificering av ärenden vid diarieföring ska, enligt Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2008:4), ske utifrån en klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturen ska tillämpas i alla lösningar för informationsredovisning samt för klassificering av handlingar vid ärenderegistrering. Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, Tom Sahlén har arbetat i Riksarkivet 1976-1978 och som arkivchef i Sundsvalls kommun 1978-2010.

Vad är en kommunal klassificeringsstruktur och hur kan vi

Besök: Hornsgatan 20.

Sedan 2009 har Riksarkivet arbetat fram nya föreskrifter om arkivredovisning som utöver arkivbeskrivning och arkivförteckning också omfattar en.