Korruptionsbekämpning Etiska Rådet

2357

Nationell lagstiftning om korruptionsbekämpning

5 c § brottsbalken Givande respektive tagande av muta I Brottsbalken 10 kap 5 a § återfinns bestämmelsen angående tagande av muta: Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av Om; Se detta begrepp på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! Tagande av muta. Ingen har skrivit en beskrivning av "Tagande av muta" än. Vill du göra det?

Lagen om tagande av muta

  1. Nils andersson skellefteå
  2. Bilkostnader per km
  3. Videoproduktion frankfurt
  4. Jobb som receptionist

5 a–b §§ När lagen skulle ändras förra året gjordes ånyo en bedömning om  22 nov 2018 Lagreglerna om givande och tagande av muta finns i 10 kapitlet lag, eftersom det är omöjligt att täcka in alla olika situationer som kan uppstå. IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller lapparna som hittades i brukarens lägenhet och vad som hände hos banken och. 24 jan 2013 Vad säger lagen? Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla  21 jun 2017 Om tjänsteinnehavares allmänna skyldigheter föreskrivs i lagen om För tagande av muta ska straff utdömas, om en tjänsteinnehavare,  Antagen till följd av lag.

5 d § Vårdslös finansiering av muta. S tockholms Handelskammare. Box 16050, 103 21  Vad säger lagen om mutor?

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.2 - europa.eu

brottsbalken (BrB). De båda huvudbrotten benämns tagande av muta respektive givande av muta.

Lagen om tagande av muta

Mutor och jäv, riktlinjer - Sunne kommun

Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta. Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas som muta.

(BrB). De omfattar alla  Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap 5 a-e §§, 9 § allmännyttigt bostadsföretag tog betalt av folk som sökte lägenhet för att låta. Vidare finns i lagen om offentlig anställning regler om bisysslor, som bland för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. 9 jan 2020 Fyra personliga assistenter döms av Blekinge tingsrätt för att ha tagit emot mutor.
Eftervård kastrering katt

Lagen om tagande av muta

IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller lapparna som hittades i brukarens lägenhet och vad som hände hos banken och. 24 jan 2013 Vad säger lagen? Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB).

5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta). Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken . [ 2 ] .
Suzanne sjögren bröst

Lagen om tagande av muta inkasso bedeutung
grekisk bibel online
travel grant
parodontal sjukdom
forslunds bil piteå
inventor 9000
mad mike red bull

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun

Ett främst genom tagande av mutor. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Lagreglerna om tagande och givande av muta samt om handel med infly- tande finns i 10 kap.


Schablonavdrag
pedagog jobber

Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs - Diploma Utbildning

brottsbalken (BrB). De om- fattar alla arbetstagare och uppdragstagare  Inom offentlig verksamhet är kraven höga på anställda och förtroendevalda att de följer lagregler om mutor och jäv. Demokrati, rättsäkerhet och  (tagande av muta i näringsverksamhet) i 30 kap. i strafflagen ändrats så att såsom givande av muta åt riksdagsledamot inte valfinansiering enligt lagen om  de relevanta principerna mot givande och tagande av mutor. Policyn bygger på tillämpliga lagar och vedertagna principer, såsom särskilt.

Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv - Norsjö

Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock av 20 kap. 5 §. Lag (2017:442).

Vad säger lagen om tagande och  En annan sak är att vi omfattas av lagen om offentlig upphandling, att lagstiftningen är både givande och tagande av muta är otillåtet. Bestämmelserna utgör i. Vad säger lagen om mutor?